ODRDZEWIACZ

Zaawansowany środek kontaktowy na bazie olei mineralnych, izoparafinowych, mieszanin dwutlenku węgla i inhibitorów chroniących przed korozją. Przeznaczony do usuwania tlenków tworzących się na powierzchni metalu, ponadto poprzez bardzo dobre właściwości kapilarne i penetrujące wnika w najmniejsze szczeliny i otwory. Umożliwia odkręcanie zardzewiałych śrub, nakrętek, złączy, zawiasów i innych części mechanicznych, które uległy korozji i utlenianiu. Pozostawia warstwę zabezpieczającą przed ponowną korozją.
Pojemność 400 ml.